Trans-Eurasian Identity, 2019-


Kirjaprojekti junamatkustamisesta 2020-luvun Euroopassa sekä Aasiassa.

Miten matkustamisen on muututtava ilmastonmuutoksen sekä pandemian murjomassa ajassa?

Murroksessa eivät ole pelkästään matkustustavat tai -tyylit,
vaan koko ajatuksemme matkustamisen vuorovaikutuksesta sekä siihen liittyvistä syy-seuraussuhteista.

Valokuvaus- ja kirjoitusmatkoja eri puolille Venäjää, Kazakstaniin ja Uzbekistaniin toteutettu syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020.

Projekti jatkuu syksyllä 2020.

Kuvat Vorkutasta Komin Tasavallasta tammikuulta 2020.

Lue lisää projektin omalta sivulta.